Grus Sand & Matjord

Vi säljer och levererar material efter dina önskemål
Material som grus, sand, krossmaterial, halkstopp och matjord levererar vi inom Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner i Västerbotten. Vi har egna grustäckter,matjordstäckter, krossverk och mobil sikt.
Se tabeller nedan vilka sorter som vi kan leverera

Sandprodukter

sand-181273 640Lek- & Mursand
En siktad fin sand 0-4 mm. Avsedd att blanda med cement och vatten till murbruk.

Natursand

Sorterad sand

Grusprodukter

Sorterat Rörgravsgrus
Ett grusmaterial avsett för återfyllning i rörgravar och mot husgrund.
Kan med fördel användas under färdig gräsmatta.

Betonggrus
Ett grusmaterial avsett att blanda till betong. Kan också användas som sättgrus till plattor och gatsten.

Väggrus
Krossat naturgrus 0-18 mm. Avsett att spridas på grusvägar och parkeringplatser.

stones-87414 640Bärlagergrus
Krossat naturgrus 0-32 och 0-40 mm. Avsett att användas till uppbyggnad av vägar och planer.

Stenmjöl
Finns i sorteringen 0-8 mm. Lämpligt till trädgårdsgångar och p-platser där en hård yta eftersträvas.

Makadam
Finns i sorteringar: 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
Användningsområde: Trädgårdsgångar och dräneringar.

Samkross
Samkross finns i sorteringar 0-18, 0-32 och 0-40 mm.

Singelprodukter

gravel-350650 640Gångsingel
En natursingelprodukt som finns i tre sorteringar, 4-8, 8-16 och 16-32 mm.
En produkt för den kräsne tomtägaren.

Dräneringssingel
Dräneringssingel 8-16 och 16-32 mm är en blandning av natursingel och makadam, avsedd att användas runt dräneringsledningar etc.

Matjordsprodukter

matjord

Matjord från före detta åkermark av mycket fin kvalitet finns för försäljning.

Åkeri - Transport - Lastbilar - Kross
Sand - Grus - Matjord - Entreprenadmaskiner

Har du frågor eller funderingar? Ta kontakt med oss.

Södermarks Grus AB Vindelvägen 30, 930 61 Bastuträsk
Mona: 070-653 01 08, mona@sodermarksgrus.se Ove: 070-320 35 18, ove@sodermarksgrus.se